top of page

Impro comedy / Hvad er impro comedy?

Hvad er impro comedy?

Impro comedy er improviseret comedy, hvor komiske scener skabes i nuet og er inspireret af publikums input. Alt, hvad der sker på scenen, er således fuldstændig uforberedt og opfindes på stedet. Der skelnes i grove træk mellem to grundformater i impro comedy: shortform og longform.

Shortform
I shortform spilles der korte scener, hvor der indlægges forskellige benspænd for spillerne (også kaldet discipliner, som man kender fra teatersport). De forskellige scener er inspireret af publikums input og har ingen relation til hinanden. Der er altså ikke en gennemgående historie i et shortform show og karaktererne er typisk lidt mere karikerede end i longform.

Longform
I longform spilles der længere historier eller hele forestillinger - typisk ud fra ganske få bud fra publikum. Der vil som regel være gennemgående og mere ægte karakterer, samt et naturligt større fokus på historiefortællingen end i shortform.

Herhjemme kendes impro comedy formentlig bedst i den brede befolkning fra tv-programmer som Hatten Rundt og Rundt på gulvet.

bottom of page