top of page

Ordliste

I impro comedy findes der adskillige begreber og termer, som kan være nyttige at kende til. Herunder finder du en ordliste med tilhørende ordforklaringer.

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

Accept

Accept består i at tage imod bud fra andre spillere og dermed skabe fremdrift i scenens handling. At acceptere bud (sige ja) betragtes som en af grundstenene i impro comedy.

Annullering

Annullering er en form for blokering af et bud. Når man annullerer sin medspillers bud, så accepterer man det indledningsvis, men undlader efterfølgende at bruge buddet til noget. Hvis en spiller fx etablerer et brændende bål på scenen, kan buddet annulleres, hvis det pludselig begynder at regne. Bålet slukkes af regnen og kan dermed ikke umiddelbart bruges til noget længere.

A

B

Beat

Et beat kan bedst beskrives som en akt i en impro-scene eller -forestilling. I longform-disciplinen Harold har man fx typisk tre beats, der hver indeholder tre scener.

Blackout

Et blackout er når alt lyset i salen slukkes og scenen efterlades i mørke. Blackouts bruges typisk til at indikere slutningen på en scene eller en forestilling.

Blokering

En blokering er når en spiller siger nej til sin medspillers bud og dermed forkaster medspillerens idé. Blokeringer er ikke velset i improvisation, da de standser en scenes udvikling.

Bud

Et bud er enhver replik, bevægelse eller handling på scenen. Spilleren skal tage imod sine medspilleres bud for at en scene kan udvikle sig.

Begrebet kan også bruges om de inspirationsord, man får fra publikum før hver enkelt scene.

B

C

Callback

Et callback (eller Genintroduktion) er en replik eller joke, der refererer tilbage til en scene, joke eller replik fra tidligere i showet.

C

F

Fryse

At fryse betyder at de aktive spillere standser al kropslig bevægelse og stopper med at tale. Det sker som regel ved, at en spiller på sidelinjen råber "frys!", hvorefter de aktive spillere fryser. Spillerne kan nu skiftes ud ved hjælp af tag outs, så en ny scene kan påbegyndes.

F

G

Gagging

Gagging er når en spiller siger eller gør noget komisk, der ikke har noget med scenens handling at gøre, men udelukkende søger at fremprovokere et grin hos publikum. Gagging er ikke velset i impro comedy.

Genintroduktion

Se Callback.

G

H

Hvem, hvad, hvor

I impro comedy er det som hovedregel en god idé hurtigt at afklare tre hv-spørgsmål: Hvem er karaktererne i scenen? Hvad foregår der? og Hvor foregår det? Jo klarere og hurtigere disse tre spørgsmål kan besvares, desto mere overskuelig og succesfuld fremstår scenen oftest. Også kaldet Platform.

H

J

Ja, og...

Anses som et af de vigtigste grundprincipper i impro comedy. Udtrykket refererer til, at spillerne siger "ja" til hinandens ideer (se Accept), mens "og" henviser til, at man samtidig bygger videre på sin medspillers idé. Man accepterer altså medspillerens bud og tilfører selv ideen yderligere indhold. På den måde skabes der udvikling i scenen.

J

K

Konferencier

En konferencier er værten ved et impro comedy-show, der bl.a. sørger for at varme publikum op, introducere discipliner og udvælge bud fra publikum. Konferencieren spiller som regel ikke med i disciplinerne.
Også kaldet Spilleder.

K

L

Longform

Longform er et af de to grundlæggende formater i impro comedy. I dette format spilles der længere historier eller hele forestillinger - typisk ud fra ganske få bud fra publikum. Der vil som regel være gennemgående og mere ægte karakterer, samt et naturligt større fokus på historiefortællingen end i shortform.

L

O

Object work

Object work refererer til spillerens arbejde med at etablere det fysiske rum i scenen. Som regel foregår impro-scener uden rekvisitter, og spillerne må derfor mime rummenes indretning. Foregår scenen i et køkken, kan spilleren fx mime at han/hun åbner et køleskab, bruger håndvasken, rører i en gryde osv. Dette fysiske spil er alt sammen object work, der giver publikum (og medspillerne) en idé om hvordan rummet ser ud.

O

P

Pimping

Pimping består i at beordre en anden spiller til at gøre noget, der sætter vedkommende under pres eller i et dårligt lys (fx synge en sang, fremsige et digt, etc.). Generelt er det ikke velset at pimpe sine medspillere, men det bruges indimellem drillende særligt i shortform.

Platform

Se Hvem, hvad, hvor.

P

S

Shortform

Shortform er et af de to grundlæggende formater i impro comedy. I dette format spilles der korte scener, hvor der indlægges forskellige benspænd for spillerne (også kaldet discipliner, som man kender fra teatersport). De forskellige scener er inspireret af publikums input og har typisk ingen relation til hinanden. Der er altså ikke en gennemgående historie i et shortform show og karaktererne er som regel lidt mere karikerede end i longform.

Spilleder

Se Konferencier.


Status

Status refererer til en karakters selvfølelse og sociale position. Karakterens status værdisættes således i forhold til omgivelserne og de andre karakterer i en scene. Mange scener bygges op omkring et statusskift, hvor én karakter falder i status, mens en anden karakter omvendt stiger i status i takt med scenens udvikling.

Fysiske omgivelser og objekter har også status.

Straight man

Beskriver en relativt neutral karakter, der får medspilleren til at se godt eller sjovere ud. Det er ofte en mere realistisk figur, som publikum kan spejle sig i, i modsætning til karakterer med større armbevægelser.

Sweep

Sweep (eller Swipe) er en måde at vise et sceneskift på. I praksis fungerer det på den måde, at en spiller går hen over scenens forgrund, hvorefter scenegulvet ryddes for aktive spillere. Scenegulvet er nu tomt og klart til, at en helt ny scene kan udspille sig.

Swipe

Se Sweep.

S

T

Tag out

Et tag out er en måde at udskifte en anden spiller på i en scene, men kan også bruges som overgang til en ny scene.

I praksis fungerer et tag out på den måde, at en spiller træder ind i scenen og klapper én eller flere af de aktive spillere på skulderen. Klappet indikerer, at modtageren af klappet bliver skiftet ud og altså ikke indgår i den næste scene (i hvert fald ikke fra begyndelsen).

Tag outs ses bl.a. i impro-disciplinerne Frys og La Ronde.

Talking heads

Talking heads er et udtryk for, når spillerne nærmest kun taler i en scene uden at bruge kroppen. Det er sjældent særligt spændende at se på for publikum, når fysikken ikke inddrages.

Teatersport

Teatersport er et impro comedy-format udviklet af Keith Johnstone. Formatet er iscenesat som en slags konkurrence eller sport, hvor spillerne er opdelt i to hold, der kæmper mod hinanden om publikums gunst. Holdene dyster i forskellige shortform-discipliner, der styres af en spilleder. Oprindeligt var der også dommer(e) i teatersport, ligesom publikum kunne udtrykke deres begejstring eller mishag ved at kaste roser eller våde svampe efter spillerne. Det originale format ses nærmest ikke længere herhjemme, da det er et patenteret format, man skal have tilladelse til at spille. Nogle impro-grupper opdeler dog stadig deres spillere i to dystende hold, når de optræder (fx Kosmonauterne og Kaoskomplottet).

Tilt

Et tilt er et omslag i scenen, der typisk skaber fremdrift i historien eller et statusskift. Et klassisk tilt er konen, der ved morgenbordet bekendtgør overfor sin partner, at hun er gravid.

T

W

Walk-on

Et walk-on er når en spiller træder ind i en igangværende scene med et stærkt bud, der driver handlingen fremad, og forlader scenen igen umiddelbart efter.

W
bottom of page