top of page

Associationscirkel

Associationscirkel

Associationscirkel er en øvelse, hvor deltagerne står i en cirkel og én deltager starter med at sige et ord (fx "himmel"). Herefter skal den næste deltager i cirklen sige et ord, som han/hun associerer med det forrige ord (i eksemplet med "himmel" kunne det næste ord i cirklen fx være "sky"). Sådan fortsætter øvelsen.

Deltagerne skal ikke bruge tid på at tænke over det associerede ord, men bare sige det første, de kommer til at tænke på, når de hører ordet forinden.


Øvelsen har til formål at træne deltagernes spontanitet. De tvinges til ikke at tænke over og vurdere det ord, de siger. Det handler om at slippe kontrollen og bruge det første, der falder én ind.

Antal deltagere

3+ deltagere

Associationscirkel
bottom of page