top of page

Zip, zap, zup

Zip, zap, zup

Zip, zap, zup er en øvelse, hvor deltagerne står i en cirkel og én deltager starter med at pege eller klappe mod en anden deltager i cirklen, mens han/hun siger "zip". Herefter skal den næste deltager i cirklen pege eller klappe mod en ny person og sige "zap". Modtageren af "zap'et" peger eller klapper så mod en ny person og siger "zup". Mønstret gentages så igen og igen.

Øvelsens tempo skal helst være højt og stabilt, så gruppen opbygger et godt flow i øvelsen.


Der findes flere variationer af øvelsen. Man kan bl.a. lave det til en slags konkurrence, hvor deltagerne ryger ud af øvelsen, når de laver en fejl (siger et forkert z-ord, tøver for længe etc.). Til slut står der så én vinder tilbage.

Man kan også introducere et "boing" som alternativ i legen, når man modtager et z-ord. Det vises i praksis ved at stikke sine åbne hænder i vejret, mens man siger "boing". Når en deltager siger "boing", skal afsenderen finde en ny person i cirklen at sende det samme z-ord til.


Øvelsen bruges tit som opvarmningsøvelse, da den skærper koncentrationen og kan opbygge en synergi i gruppen.

Antal deltagere

3+ deltagere

Zip, zap, zup
bottom of page